Identity creation

digital consultancy

Opdracht:
Logo ontwerp met de mogelijkheid van een app-icon. Klein leesbaar. Herkenbaar/Zakelijk met eigen kleurencombinatie.